Skilmálar

Með því að fara inn á vefsvæðið samþykkir þú sem notandi þessar reglur og skilmála. Íslensk lög gilda um aðgang og notkun á síðunni. Mál vegna brota á skilmálum þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.  Með því að fara inn á vefsíðuna og allar hennar undirsíður, skoða þær og/eða afla upplýsinga af þeim, samþykkir notandi án takmarkana að vera bundinn af þessum skilmálum. Skilmálarnir gilda yfir alla notkun, gögn og efni sem finna má vefsíðunni. Vefsíða í skilningi þessara skilmála skal teljast vera upplýsingar sem dreift er á heimsvísu með Hyper Text Transfer Protocol (HTTP staðli) um Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) netið, sem jafnframt er nefnt Internetið. Gögn sem birt eru á vefsíðunni eru til frjálsra afnota nema annað sé tekið fram, enda sé uppruna gagna getið ef þau eru birt eða notuð af öðrum til útgáfu eða framsetningar. Þetta á einnig við um ljósmyndir og aðra myndræna framsetningu ofangreindra gagna. Afnotaréttur gagna er ekki takmarkaður, hvorki til einkanota né í viðskiptalegum tilgangi, nema þess sé sérstaklega getið. Verslunarfélagið Emerald ehf reynir eftir fremsta megni að tryggja áreiðanleika upplýsinga og gagna sem birt eru á vefsíðunni. Verslunarfélagið Emerald ehf er ekki ábyrgt fyrir skaða sem hljótast kann af völdum skorts á upplýsingum eða rangra upplýsinga á vefsíðu þessari. Það er alltaf á ábyrgð notanda að meta nákvæmni, heildstæðni og/eða notagildi þess efnis sem er á vefsíðunni. Sama gildir um efni á öðrum vefsíðum sem eru tengdar við þessa vefsíðu. Fari notandi inn á aðra vefsíðu sem tengd er við þessa vefsíðu er það alfarið á hans eigin ábyrgð. Verslunarfélagið Emerald ehf áskilur sér rétt til að endurskoða og breyta efni, þjónustu, aðgerðum og/eða upplýsingum á vefsíðunni án fyrirvara og tilkynningar. Þær breytingar eru skuldbindandi fyrir notendur enda hafa þeir með því að fara inn á vefsíðuna fallist á að hlíta skilmálum þessum.